เรียนการค้าระหว่างประเทศ

เรียนการค้าระหว่างประเทศ

 

เรียน Trade  เรียนนำเข้า เรียนส่งออก trade import export

 ** หลักสูตรละ 500.-

** ราคารวมทุกหลักสูตร คนละ 3500.-

 

เรียนการค้าระหว่างประเทศ มีหลักสูตรดังนี้

หลักสูตร       INTERNATIONAL TRADE FLOW”


วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออก อย่างครบวงจร


หลักสูตร       “METHODS OF PAYMENT”


วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงประเภทของการชำระเงินระหว่างประเทศที่ใช้กันทั่วไป

ซึ่งในแต่ละประเภทจะมีความเสี่ยงมากน้อยแตกต่างกัน


หลักสูตร       “INCOTERMS 2010”


วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงข้อตกลงราคาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศที่ระบุถึง

ภาระความรับผิดชอบและค่าใช่จ่ายการผ่านพิธีการศุลกากร

ความเสี่ยงในการ เคลื่อนย้ายสินค้า รวมถึงการประกันภัย


หลักสูตร       “TYPE OF LETTER OF CREDIT ”


วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงรูปแบบของ Letter of credit ประเภทต่าง ๆ

ทาให้สามารถเลือกการใช้ประเภทของ Letter of credit ได้เหมาะสม และ

สามารถรู้ถึงความเสี่ยงใน การทำการค้าระหว่างประเทศว่าจะต้องเสี่ยงกับเหตุการณ์อะไรบ้าง


หลักสูตร     “UCP600”


วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงพื้นฐานกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติของนานาชาติในเรื่องของ

Letter of Credit และสามารถให้คาแนะนำวิธีป้องกันและ

ระมัดระวังแก่ลูกค้าในการทำเอกสาร และการเปิด Letter of Credit เพื่อทำให้ถูกต้องตามเงื่อนไขเครดิต

 

หลักสูตร      “TRADE SOLUTIONS”


วัตถุประสงค์ เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์และตระหนักถึงความเสี่ยงจาก

การค้าประเภทต่างๆ และป้องกันมิให้เกิดขึ้นกับธุรกิจตนเอง


หัวข้อสัมมนา CASE STUDY


รูปแบบและวิธีการอบรม ฝึกทักษะ


สนใจสมัครเรียน คลิกที่นี่

Who's Online

We have 2 guests and no members online

Exchange Rate

Oil Price

NEWS

Latest news